Посебне писмоносне услуге

Посебан поступак са пошиљкама у току преноса и уручења.

Избором посебних услуга приликом предаје писмоносних пошиљака, обезбеђујете посебан поступак са пошиљкама.

Овакве пошиљке у већини случајева имају регистрован број пријема. На свим регистрованим пошиљкама пошиљалац је у обавези да назначи своју адресу, осим на пошиљкама на којима је назначено „за конкурс“, „за лицитацију“ и сл.

Препоручена писмоносна пошиљка

Регистрована пошиљка, без означене вредности, за коју се пошиљаоцу издаје потврда о пријему, а примаоцу се уручује уз потврђење пријема.

Препоручене пошиљке у горњем делу адресне стране имају пријемни број са ознаком „Р” и бар кодом. Праћење статуса обавља се на основу пријемног броја на корпоративном сајту, у делу Пратите статус пошиљке или позивом Контакт центра на број 0700 100 300.

Све писмоносне пошиљке, осим адресоване директне поште, могу се предати као препоручене. У препорученим пошиљкама није дозвољено слати новац, хартије од вредности и друге драгоцене предмете.

Приликом предаје препоручене пошиљке, пошиљалац уз ту посебну услугу може захтевати и следеће посебне услуге: пошиљка са повратницом и пошиљка са личним уручењем примаоцу.

Вредносно писмо (писмоносна пошиљка са означеном вредношћу)

Користи се за слање вредних предмета, докумената и хартија од вредности.

Вредносно писмо је регистрована писмоносна пошиљка, осигурана до висине означене вредности од стране пошиљаоца, која мора одговарати стварној вредности пошиљке, односно значају пошиљке за пошиљаоца, али је дозвољено означити и део те вредности.

Приликом предаје пошиљке са означеном вредношћу, пошиљалац уз ту посебну услугу може захтевати и следеће посебне услуге: пошиљка са повратницом, са личним уручењем примаоцу и са откупнином.

Откупно писмо (откупна писмоносна пошиљка)

Откупно писмо је регистрована писмоносна пошиљка са означеном вредношћу, која се уручује примаоцу, уз обавезну претходну наплату откупног износа у корист пошиљаоца.

Писмоносна пошиљка с повратницом

Пошиљка за коју пошиљалац захтева писану потврду уручења на обрасцу „Повратница”, која се враћа и уручује пошиљаоцу.

Пошиљка са потврђеним уручењем

Регистровано писмо без означене вредности, за које се пошиљаоцу издаје потврда о пријему.

Пошиљка са потврђеним уручењем примаоцу се уручује уз потврђење пријема.

Ова врста пошиљке у горњем делу адресне стране мора имати пријемни број са ознаком „А”.

У пошиљкама са потврђеним уручењем није дозвољено слати новац, хартије од вредности и друге драгоцене предмете.

Приликом предаје пошиљке са потврђеним уручењем, пошиљалац уз ту посебну услугу може захтевати и следеће посебне услуге: пошиљка са повратницом и пошиљка са личним уручењем примаоцу.

Пошиљка са личним уручењем примаоцу

Посебна услуга уручења пошиљке искључиво примаоцу, односно старатељу, која мора имати уочљиву налепницу или исписану ознаку „Лично” у левом горњем углу адресне стране.

Шта је забрањено слати у пошиљкама?

Поштанске пошиљке не смеју да садрже: опасне и штетне материје, предмете чији пренос угрожава здравље и живот људи и друге поштанске пошиљке, опојне дроге, осим када су прималац и пошиљалац законом овлашћени за промет дрогом, живе животиње, осим животиња чији је пренос одређен посебним условима за обављање поштанских услуга, другу робу и предмете чији је пренос забрањен законом и другим прописима.

Примери правилног адресовања

Повезане услуге и информације

 • Писмо

  Пошаљите писмо масе до 2 кг из најближе поште.

 • Тисковина

  Писмоносна пошиљка за слање штампаних садржаја до 5 кг.

 • Пронађите пошту

  Пронађите најближу пошту у Вашем окружењу.

 • Пронађите ПАК

  Сазнајте поштански адресни код за сваку адресу у Србији.

 • Пратите пошиљку

  Информишите се где се у сваком тренутку налази Ваша пошиљка.