Руковање за пакетске услуге

Обезбедите посебан поступак са пакетима у току преноса.

Избором посебних услуга приликом предаје пакета у пошти, можете захтевати посебан поступак са пакетима у току преноса.

Поједине посебне услуге обављају се само за оне земље које те услуге прихватају, под условима које прописују акти Светског поштанског савеза.

Авионски пакет

Приликом предаје пакета можете захтевати авионски транспорт. Авионски пренос пакета могућ је уколико одредишни поштански оператор прихвата ову посебну услугу.

Пакет са означеном вредношћу

Пакет осигуран до висине вредности коју означи пошиљалац. Означена вредност одговара стварној вредности пакета, односно значају за пошиљаоца, али је дозвољено означити и део вредности. Коришћење ове услуге зависи од услова које дефинишу овлашћени поштански оператори одредишне земље.

Пакет са повратницом

Пакет чије уручење прималац потврђује „Повратницом” која се враћа примаоцу као нерегистрована писмоносна пошиљка. Повратницу попуњава пошиљалац и предаје је заједно са пакетом. Могућност коришћења ове услуге зависи од услова које дефинишу овлашћени поштански оператори одредишне земље.

Ломљив и гломазан пакет

Ломљив пакет је сваки пакет који садржи предмете који су лако ломљиви (стакло, порцелан, керамика и др). Гломазни пакет је пакет посебног облика и структуре који се не може сложити и преносити са осталим пакетима, односно чије су димензије веће од прописаних. Услугу је могуће користити у зависности од услова које дефинишу овлашћени поштански оператори одредишне земље.

Више информација о слању пакета у иностранство

Забрањени садржаји

Списак земаља, максималне дозвољене масе и означене вредности

Списак забрањених артикала за увоз или транзит кроз одређену земљу

Упутство за паковање

Документација

Повезане услуге и информације