Квалификовани електронски сертификат – КЕС

Замените својеручни потпис и печат електронским потписом и временским жигом.

Функција информационих технологија, електронских комуникација и развоја

Центар за електронско пословање Поште

Сертификационо тело Поште

Катићева 14 – 18, 11000 Београд, ПАК: 111515

011 3607 895

011 3651 412

cepp@posta.rs

Повезане услуге и информације