Допунске услуге и услуге по службеној дужности - Рокови

Допунске услуге и услуге по службеној дужности

Роком за уручење поштанске пошиљке сматра се време од пријема поштанске пошиљке до њеног уручења. Пошта је у обавези да све примљене поштанске пошиљке у унутрашњем поштанском саобраћају уручи у најкраћем року, а најкасније у року од 5 (пет) радних дана, не рачунајући дан пријема.

У рокове уручења поштанских пошиљака не рачунају се:

  • време кашњења због непотпуне и нетачне адресе;
  • време кашњења због више силе;
  • нерадни дани и дани када се не обавља достава поштанских пошиљака.

Уколико је примаоцу остављен извештај о приспећу пошиљке пре истека рока за уручење пошиљке, сматра се да је Пошта испунила своју обавезу и пошиљку уручила у прописаном року.

Пошта може са корисницима уговорити другачије рокове за уручење поштанских пошиљака.

Повезане услуге и информације