Електронско регистровано писмо – еР писмо

Савремена електронска комуникација у служби поштанских услуга, по угледу на светске трендове у поштанском саобраћају.

Функција услуга

Сектор за писмоносне услуге

Таковска 2, 11120 Београд, ПАК: 135403

011 3718 130
011 3718 198
011 3718 197

usluge@posta.rs

Повезане услуге и информације