Квалификовани електронски сертификат – КЕС

Заштитите и унапредите Ваше пословање уз електронске сертификате Поште Србије.

Квалификовани електронски сертификат има исто правно дејство као својеручни потпис.

Послујте електронски, једноставно и поуздано.

Замените својеручни потпис и печат електронским потписом и временским жигом.

Поручите Квалификовани електронски сертификат на сајту Сертификационог тела Поште.

Бесплатну доставу за Вас обавља Пост-експрес.

Пошта је изградила инфраструктуру јавних криптографских кључева (Public Key Infrastructure – PKI), односно, PKI систем и сертификационо тело (Certification Authority – CA), које се зове Сертификационо тело Поште.

Електронски сертификати које издаје Сертификационо тело Поште намењени су свим учесницима електронског пословања у Републици Србији, било да је реч о правним или физичким лицима.

Квалификовани електронски сертификати користе се за креирање и верификовање квалификованог електронског потписа, који има исто правно дејство као својеручни потпис.

Најзначајнија поља примене електронских сертификата су:

  • електронска управа (e-Government);
  • електронско банкарство (е-Banking);
  • електронска трговина (е-Commerce).

Више о примени Квалификованог електронског сертификата

Поступак издавања Квалификованог електронског сертификата

Корисник Квалификованог електронског сертификата је искључиво физичко лице.

Сертификат кориснику може бити издат као припаднику правног лица или као физичком лицу.

Без обзира на начин издавања, сертификат се може користити за рад на електронским сервисима државних органа.

Поступак издавања сертификата за правна лица

За додатне информације посетите сајт Сертификационог тела Поште.

Повезане услуге и информације