Пошта Србије - Обавештење корисницима – смањењe гужви и чекања на шалтерима пошта

11.1.2022.

Обавештење корисницима – смањењe гужви и чекања на шалтерима пошта

Обавештавамо кориснике да је забележен појачани прилив корисника због чега се у појединим поштама стварају дужи редови. С тим у вези, Зоран Ђорђевић, в. д. директора ЈП „Пошта Србије” издао је налог за хитно спровођење активности на оптимизацији рада запослених и пружања услуга.

Како би се смањиле гужве и чекање у редовима, директор Ђорђевић наложио је да сви запослени у поштама, без обзира на посао који обављају – управници пошта, контролори, обрачунски радници и запослени у стручним службама, укључе у пружање услуга корисницима, као и да се ови послови обављају на свим шалтерима, у случају потребе. Управници пошта дужни су да обезбеде овакво поступање.

Кориснике који имају примедбу на дужину трајања услуге и чекање или уоче одступања у пружању услуга на начин који је дефинисан овим обавештењем, или пак примете веће гужве и редове у појединим пословницама, позивамо да проблем пријаве мејлом на адресу contact@posta.rs.