Пошта Србије - Наградни конкурс Поште Србије „Писмо Божић Бати” почиње 1. децембра

30.11.2021.

Наградни конкурс Поште Србије „Писмо Божић Бати” почиње 1. децембра

Наградни литерарни и ликовни конкурс Поште Србије „Писмо Божић Бати” почиње 1. децембра и трајаће до 7. јануара 2022. године. Ове године позивамо најмлађе – децу узраста до 12 година из целе Србије, да предстојећи празнични период проведу у креативном процесу и да се на тему „Мој најлепши Божић” препусте уметности, пусте машти на вољу и опишу, илуструју, измаштају и забележе најдивнији и најмагичнији Божић.

На конкурсу учествују ликовни и литерарни радови, без ограничења у техници извођења и броју послатих радова. Учешће младих аутора може бити самостално, или колективно – преко предшколских и школских установа које похађају. Радове ће оцењивати Комисија, у саставу познатих уметника, писаца за децу, а Пошта Србије ће наградити по пет најбољих аутора у обе конкуренције. Електрични тротинет, два таблета и два мобилна телефона додељују се у појединачној конкуренцији, а пет телевизора као колективне награде. 

Радове је потребно слати на адресу: Поштански преградак 900, 11000 Београд 6, са назнаком: Наградни конкурс „Писмо Божић Бати”, до 7.јануара.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Податке о аутору – име, датум рођења, град/место и контакт телефон родитеља/старатеља, потребно је навести на полеђини рада. На групним радовима, наводи се назив, адреса и контакт телефон установе или васпитача/учитеља, одељење или васпитна група. Уз све радове треба приложити изјаве о сагласности за коришћење и обраду наведених података о ауторима, од стране Поште Србије, за потребе конкурса (изјаве могу бити и руком писане).

Пошта Србије објавиће резултате конкурса 14. јануара 2022. године и накнадно организовати свечану доделу награда победницима. Услови наградног конкурса и обрасци изјава о сагласности, доступни су на сајту Поште Писмо Божић Бати (posta.rs). За додатне информације на располагању је имејл адреса marketing@posta.rs.