Пошта Србије - Пошта Србије спровела контролу безбедности тока докуменaта

26.10.2021.

Пошта Србије спровела контролу безбедности тока докуменaта

У циљу сагледавања поштовања процедура и поступања са поверљивим информацијама, Пошта Србије спровела је тестирање безбедности и протока докумената унутар Предузећа. Део ове контроле било је и поступање са ценовницима поштанских услуга.

С тим у вези, обавештавамо јавност да информације о наводним изменама цена поштанских услуга које су се претходних дана појавиле на друштвеним мрежама и појединим медијима нису тачне, а актуелне непромењене цене, као и све информације о одлукама и активностима Поште Србије доступне су јавности на корпоративном сајту предузећа www.posta.rs.

Пошта Србије ће и у будуће, као што је то чинила и до сада, редовно и на време извештавати о свим својим активностима.