Пошта Србије - Смернице за безбедан рад на високим температурама за запослене у Пошти

15.7.2021.

Смернице за безбедан рад на високим температурама за запослене у Пошти

Пошта Србије је са почетком летњих температура усвојила смернице за безбедан и здрав рад на отвореном на високим температурама, од значаја посебно за запослене који посао обављају на терену као што су поштари, достављачи, возачи. Циљ смерница које регулишу рад на отвореном на високим температурама је да се умањи ризик по здравље запослених када температура ваздуха прелази 36°C, у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду.

Са смерницама су благовремено упознати сви запослени, а информисани су путем свих интерних канала комуникације, уз усмеравање информација посебно до свих запослених на пословима доставе. Уз препоруке понашања пре изласка на терен и прилагођавања на услове спољне температуре, уведена је и прерасподела послова на начин да се тежи део посла обавља у делу дана када су спољне температуре ниже, уз прављење чешћих пауза у хладовини и често конзумирање воде и безалкохолних напитака. Возачима је препоручено проветравање возила и хлађење површина које се додирују пре уласка у возило које је стајало на сунцу, регулисање клима уређаја у возилу до температуре неколико степени ниже од спољашње, уношење доста течности. Смернице су обухватиле и друге мере и препоруке током боравка на отвореном на високим температурама – узимање воде на сваких 20-30 минута, савете за правилну исхрану, упознавање са симптомима болести узрокованих високом температуром и повећаном влажношћу ваздуха, како би се адекватно реаговало код појаве првих симптома, као и преглед симптома тегоба изазваних високим температурама, уз препоруке понашања и опис мера прве помоћи за сваку од њих.

Пошта Србије, будући друштвено-одговорна компанија, континуирано брине о безбедности и здрављу запослених и примењује све организационе, техничке и здравствене мере које обезбеђују безбедан рад на радном месту и у радној околини. Током летњих месеци Пошта се додатно стара да њени запослени при раду на отвореном на високим температурама буду безбедни, предузимањем свих прописаних мера и доношењем препорука које умањују утицај спољних фактора као што су сунчево зрачење, температура или влажност ваздуха на здравље и радну способност запослених.