Пошта Србије - Директор Ђорђевић у посети ЛПЛЦ Јагодина

26.4.2021.

Директор Ђорђевић у посети ЛПЛЦ Јагодина

Зоран Ђорђевић, в. д. директора Поште Србије, обишао је данас поштанско-логистички центар у Јагодини, и састао се са директором Подручне јединице „Јагодина” Миланом Поповићем и запосленима. У обиласку просторија за технолошке процесе и возног парка, директор Ђорђевић поручио је да је подизање техничко-технолошког нивоа мреже локалних поштанско-логистичких центара како би се ојачали укупни транспортно-логистички капацитети, међу приоритетима његових и активности пословодства Поште Србије.

У разговору са запосленима на преради пошиљака ангажованим у ноћној смени, који су изнели потешкоће са којима се суочавају и предлоге за унапређење радних процеса, закључено је да ће се убрзано радити на унапређењу технолошких решења и њиховој имплементацији у циљу повећања капацитета и унапређења процеса сортирања, претовара, транспорта и складиштења, према новим комерцијалним тржишним захтевима у Јагодини и околини.

„Планирамо велика улагања у побољшање капацитета, која ће пратити наш динамичан наступ на тржишту, и која ће уз побољшање перформанси, допринети и унапређењу услова рада запослених. Такође, радно ангажовање запослених адекватно ће се вредновати, посебно колега у технологији, са циљем побољшања материјално-финансијског положаја и повећања задовољства запослених”, закључио је Ђорђевић.