Пошта Србије - Корекција износа поштанских и услуга новчаног пословања

31.3.2021.

Корекција износа поштанских и услуга новчаног пословања

Од 1. априла ступају на снагу нови ценовници поштанских услуга у унутрашњем и међународном поштанском саобраћају, које је претходно одобрила Влада Републике Србије 18. марта 2021.год. Тиме Пошта Србије усклађује своје пословање са Законом о поштанским услугама и другим прописима који регулишу поштански саобраћај, али и са реалним трошковима које изискује обављање универзалне поштанске услуге.

У складу са растом цена на мало, кориговане су цене поштанских услуга и услуга новчаног пословања, при чему издвајамо најчешће коришћену услугу писмо до 20 гр (обично), које ће сада коштати 30 уместо 27 динара, а препоручено писмо исте масе биће 90 уместо 81 динар. Минимално је повећана провизија за готовинске уплате, те за уплату до 5.000 динара треба издвојити 50 динара, уместо досадашњих 45, што је и даље чини најнижом ценом за кориснике.

Цена пакетских услуга како у унутрашњем, тако и у међународном саобраћају није мењана.

Истичемо да пратећи трендове савременог пословања, Пошта Србије од 1. априла почиње са пружањем услуге пријема уплата преко система инстант плаћања Народне банке Србије, и то без додатних провизија за кориснике.

У првој фази на 4.000 шалтера пошта широм Србије моћи ће да се плаћају административне таксе Министарства унутрашњих послова (издавање личних документа, издавање регистрационе налепнице, пријава пребивалишта и сл.) и средства ће истог тренутка бити видљива на рачуну МУП-а. Напомињемо да се скоро 50 одсто уплата за услуге Министарства унутрашњих послова прима на шалтерима пошта, што додатно указује на значај увођења нове услуге.

Као друштвено одговорна компанија, водили смо рачуна да одговоримо потребама корисника услуга најнижом ценом и задовољавајућим квалитетом.