Пошта Србије - Предложене мере за унапређење положаја запослених у ЈП „Пошта Србије"

9.12.2019.

Предложене мере за унапређење положаја запослених у ЈП „Пошта Србије"

Влада Републике Србије саопштила је да је на синоћној седници Радне групе Владе за ЈП „Пошта Србије“ представљен предлог за унапређење положаја запослених, који су прихватили представници репрезентативних синдиката, а одбили представници радника тог предузећа.

Предлог Радне групе је подразумевао:

  • повећање укупне масе зарада од десет одсто
  • очекивано просечно повећање зараде за све запослене на технолошким пословима (што је приближно 12.500 запослених) за око 13,1 одсто, почев од зараде за јануар 2020. године
  • очекивано просечно повећање зараде за приближно 6,1 одсто, почев од зараде за јануар 2020. године за остале запослене (око 2.500 запослених)
  • предлог Влади за запошљавање на неодређено време још 100 запослених на технолошким пословима до априла 2020. године
  • расподелу средстава свим запосленима из дела добити ЈП „Пошта Србије“ за 2019. годину током марта 2020. године у складу са одредбама Колективног уговора
  • престанак обуставе рада до усаглашавања интерних аката ЈП „Пошта Србије“ ради реализације договореног.

Предложене мере представљале су први корак који би, заједно са бољим пословањем ЈП „Пошта Србије“, требало да доведe до побољшања материјалног положаја запослених у овом предузећу.

Уколико се одмах не обезбеди редовно пословање током процеса примене горе наведених закључака, ово јавно предузеће сусрешће се са губитком пословног прихода и довешће се у питање обављање поверених послова од стране државе, а које предвиђа Закон о поштанским услугама.

Од формирања Радне групе за ЈП „Пошта Србије“ у априлу 2019. године до данас, промењена је Одлука о расподели добити за 2017. годину, тако да је добит, која је припала предузећу, највећим делом искоришћена за исплату запосленима.

Такође, одобрена је расподела добити за 2018. годину у складу са измењеним одредбама Колективног уговора, али је ЈП „Пошта Србије“ из сопствених средстава у јулу извршила и једнократну исплату солидарне помоћи у износу од 20.000 динара за запослене са најмањим платама.

Надлежна комисија Владе дала је, такође, сагласност за пријем у радни однос на неодређено време 100 запослених на технолошким пословима.

Влада Србије је, на иницијативу тог јавног предузећа, дала сагласност за увећање цена појединих поштанских услуга, чиме су створени предуслови за увећање масе зарадa и повећање примања запослених у 2020. години.

Због свега наведеног, Влада апелује на запослене да препознају озбиљност ситуације и границу реалног, да прихвате највишу понуду коју држава може у овом моменту да понуди и да се заједничким снагама унапреди рад ЈП „Пошта Србије“ и материјални положај запослених.

Истовремено, Влада је подсетила запослене на доследну примену Закона о раду и одредаба Колективног уговора за ЈП „Пошта Србије“, као и Одлуке о обезбеђивању процеса рада у условима отежаног функционисања.