Пошта Србије - Успешним дијалогом побољшан материјални положај радника Поште

19.4.2019.

Успешним дијалогом побољшан материјални положај радника Поште

Анекс I Колективног уговора за Јавно предузеће „Пошта Србије”, Београд, потписан је данас у просторијама Предузећа.

Анекс су потписали потпредседник Владе Републике Србије и министар трговине, туризма и телекомуникација Расим Љајић, в. д. директора ЈП „Пошта Србије” Мира Петровић, потпредседник Синдиката ПТТ Србије Славко Топалов, и председница Синдиката Независност Поште Србије Снежана Марковић. Анексом су измењени чланови Колективног уговора ЈП „Пошта Србије” у деловима који се односе на – расподелу добити опредељену за учешће запослених, сразмерно времену проведеном на раду код Послодавца у календарској години на коју се одлука о расподели добити односи, и исплату солидарне помоћи запосленима чија основна зарада не прелази 50.000,00 динара месечно у циљу ублажавања неповољног социјално-економског положаја радника Поште Србије.