Пошта Србије - Реакција поводом текста „Дато 2,4 милиона евра за половну машину"

8.1.2024.

Реакција поводом текста „Дато 2,4 милиона евра за половну машину"

Поводом текста ,,Зоран Ђорђевић дао 2,4 милиона евра за половну машину коју је могао да купи за 800.000, па правдао трошкове скупим транспортом" ауторке Дуње Марић, објављеног на порталу nova.rs 6. јануара 2024. године, шаљемо одговор на наводе у тексту.

У питању је тенденциозни и злонамерни текст, само још један у низу, којим портал nova.rs и са њим повезане заинтересоване стране, поново показују своје право лице, користећи јавни медијски простор за изношење неистина на рачун Јавног предузећа ,,Пошта Србије" и вршиоца дужности директора Зорана Ђорђевића, са намером да се обману јавност, грађани и корисници, наруши углед и нанесе штета пословању овог јавног предузећа.

Наиме, предметна набавка у надлежности Радне јединице ,,Хибридна пошта" Поште Србије, спроведена је у потпуности у складу са законом и планирана је на основу информација прикупљених темељним истраживањем тржишта, како је то увек случај у Пошти Србије. С тим у вези, директор Хибридне поште, реагујући на овај лажни текст, наводи следеће:

Машина за израду коверата плаћена је 238 милиона динара, док је процењена вредност била 284 милиона динара, процењена на основу цене нове машине немачког произвођача и јединог произвођача ове машине на европском тржишту. На тендер се између осталих пријавио понуђач из Чачка, фирма Успон доо Чачак са својим кооперантима, као водећа у ремонтовању ових машина у Југиоисточној Европи, са понудом по свим карактеристикама, квалитетом, гарантним роком који су тражени, нижом ценом од 234 милиона динара, која је на крају тендерске процедуре исти и добила. Фирма која се спомиње као оштећена, може се окарактерисати као доскорашњи монополиста у производњи коверата. Иста је упутила захтев за заштиту права Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Очигледно је поменута компанија поднела са неким другим циљем, тенденциозно, видно са циљем нарушавања угледа конкуренцији, на крају, и са циљем суспензије закона о јавним набавкама, а њихов захтев је одбијен од стране Републичке комисије као неоснован.

На крају као потврда ових навода Пошта Србије је инвестирањем у набавку предметне машине, успела да компанији која је уложила захтев Републичкој комисији укине монополистички положај за прављење коверата, док са друге стране Пошта је уговорила вишегодишње вишемилионске послове, које су до скоро биле само право поменуте компаније, и све то управо захваљујући овом набавком машине и тиме оправдала у потпуности улагање у исту.