Пошта Србије - Одржан проширени колегијум Предузећа

14.12.2023.

Одржан проширени колегијум Предузећа

Вршилац дужности директора Поште Србије Зоран Ђорђевић одржао је данас 148. седницу Колегијума и састанак чланова Колегијума са координаторима и заменицима координатора за радне јединице Предузећа, директорима радних јединица ван регија и регионалних радних јединица, помоћницима директора Регионалних радних јединица за подручне јединице и представницима синдикалних организација које делују у Предузећу.

Хаџи Ана Дашић, директор Функције набавки, инвестиција и одржавања говорила је о надлежностима и преносу овлашћења из области набавки за услугу одржавања возила, док је директорка Функције управљања кадровима Данијела Рајковић представила предлог правилника о оцењивању запослених.

О раду радних јединица, регионалних радних јединица и подручних једница, извештавала је директорка Функције поштанске мреже Мирјана Рафаел. Планирано је да почетком јануара, а пре усвајања годишњег извештаја, буде одржан састанак на тему анализе рада сваке радне јединице појединачно.

Квалитет поштанских услуга била је тема излагања директорке Функције услуга Бојане Николић, а разговарано је и о новој, богатијој понуди Пост-експреса и новом ценовнику који ће ступањем на снагу 1. јануара донети нове услуге и приступачније цене за одређене видове испоруке.

Тема састанка била је и систематизација и реорганизација Предузећа која ће бити спроведена током 2024. године.