Пошта Србије - Зоран Ђорђевић на другој “Look up” конференцији о пословању Поште Србије

7.12.2023.

Зоран Ђорђевић на другој “Look up” конференцији о пословању Поште Србије

Зоран Ђорђевић, в.д. директор Поште Србије, говорио је на панелу конференције  “Look Up 2” о плановима предузећа на теме „озелењавања” бизниса, а између осталог, одговорио је и на питање о уплати добити и потврдио да је Пошта Србије из сопствених средстава и без задуживања извршила уплату дела остварене добити из 2022. године у буџет Републике Србије, у износу од 1,224 милијарде динара.

„Пошта Србије је јавно предузеће у 100% власништву државе Србије и из тих разлога 50% свог профита уплаћује свом власнику тј. у буџет Републике Србије. У 2022. остварена је нето добит од 3 милијардe динара, у 2021. 3,3 милијарде динара, док добит за десет месеци текуће пословне године износи 4,1 милијарде динара. У 2021. исплаћена су сва дуговања Поште Србије, те она до данас апсолутно нема нити једно дуговање. Инвестиције које су од 2017. до 2021. године биле око једне милијарде динара на годишњем нивоу су у 2022. и 2023. години износиле више од 3 милијарде динара“, рекао је Ђорђевић, подсетивши да је  Пошта Србије заузела 39. место на листи предузећа са највећим нето добитком у 2022. години на листи АПР-а, и сврстала се међу пет јавних предузећа са највећим пословним приходом.

„Доласком на чело Поште, а после опсежне анализе рада и резултата, дошли смо до закључка да је наша радна једница „Пошта нет“ за послове електронских комуникација, с обзиром на јаку тржишну конкуренцију, из године у годину бележила губитке и да су трошкови значајно превазилазили приходе које је остваривала. С обзиром да то није била примарна делатност предузећа, 2021. године одлучено је да се опрема ПоштаНет-а прода Телекому Србија ад. Фокусирани првенствено на услуге из наше примарне делатности, покренули смо низ нових пројеката и развили услуге које одговарају на раст дигиталног тржишта и е-комерца омогућавајући поштанско-финансијске услуге из домова корисника – Мобилни поштар и смарт систем за пошиљке, е-Архивирање за привреду, пројекте е-Нотар, и е-Новчаник за које су добијене лиценце. У циљу аутоматизације испоруке пошиљака, увели смо 420 јавних Поштиних пакетомата чију мрежу ћемо ширити са планираних jош 800 у целој земљи, и отпочели увођење персонализованих паметних поштанских сандучића за приватно и колективно становање“, навео је Ђорђевић.

Казао је и да је паралелно са развојем нових услуга, развијана и мрежа Поште Србије која је обогаћена са 2.500 нових доставних возила, бицикала, мопеда, комбија и камиона, доставних возила за брдско планински терен, као и електровозила и електомопеда и да су запосленима повећаване плате трећу годину за редом, такође и исплаћивана такозвана тринаеста плата, обезбеђено 24-часовно осигурање за све запослене, комплетни годишњи систематски здравствени прегледи и обезбеђени бољи услови за рад.

„И поред свих критика и неистина које се пласирају о Пошти, ово су једини тачни подаци. Ми ћемо наставити даље гледајући да Пошта буде све доминантнија на тржишту, квалитет услуга бољи, самим тим како наши радници тако и корисници  задовољнији. За све промене и развој је увек потребно доста времена, али смо, ако узмете у обзир све што сам рекао, доста напредовали и успели, пре свега захваљујући великој већини радника  Поште, којима на крају желим да посебно захвалим“, закључио је на крају Ђорђевић.