Пошта Србије - Кадровска промена у Радној једниници „Београдски венац”

20.11.2023.

Кадровска промена у Радној јединици „Београдски венац”

Божидар Спасојевић нови је директор Радне јединице „Београдски венац” Поште Србије.

Досадашња директорка ове радне јединице Тања Маринковић преузеће послове везане за праћење пружања поштанских, логистичких и финансијских услуга, у циљу унапређења функционисања поштанске мреже у радним јединицама „Београд центар”, „Београдски венац” и „Земун”.