Пошта Србије - Делегација Републлике Србије на Конгресу Светског поштанског савеза

4.10.2023.

Делегација Републлике Србије на Конгресу Светског поштанског савеза

Делегација Републике Србије на челу са Маријом Вучинић из Министарства информисања и телекомуникација, Љубомиром Остојићем из Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ), Бојаном Николић и Ољом Јовичић из Поште Србије, учествује на четвртом ванредном конгресу Светског поштанског Савеза, који се одржава у Ријаду, Саудијска Арабија, у периоду од 1. до 5. октобра.

На конгресу се очекује доношење низа кључних одлука од значаја за будућност поштанске индустрије, а посебан нагласак ставља се на области праћења пошиљака из међународног саобраћаја, развој поштанско-финансијских услуга и решавање питања климатских промена и заштите животне средине.

Конгрес ће данас расправљати и о изменама Интегрисаног плана поштанских производа, којим жели да обезбеди даље активности развоја етрговине и захтева корисника.  Посебно ће се разматрати увођење обавезе праћења испоруке малих пакета који садрже робу и који до сада нису били адекватно праћени. Ови пакети, често долазећи из Кине, представљају значајан сегмент међународног пословања, те је њихово праћење постало императив како би се осигурала сигурност и транспарентност у међународном поштанском саобраћају.

Међу важним одлукама које су донете у Саудијској Арабији је и одлука  која омогућава стејкхолдерима, односно играчима из ширег поштанског сектора, као што су Амазон, Алибаба и други, да учествују у раду органа Светског поштанског савеза, уз напомену да немају право гласања или подношења предлога.

На Конгресу су представљене поште и поштанске марке 22 земље које су оснивачи Светског поштанског Савеза, међу којима се поносно истиче и Пошта Србије.