Пошта Србије - Директор Поште Србије на Седници Главног Одбора Синдиката ПТТ Србије

21.9.2023.

Директор Поште Србије на Седници Главног Одбора Синдиката ПТТ Србије

Директор Поште Србије Зоран Ђорђевић присуствовао је данашњој седници Главног Одбора Синдиката ПТТ Србије на којој је са члановима разговарао о будућој систематизацији и реорганизацији, економском бољитку и материјалном положају запослених.

„Сарадња са синдикатима је од самог почетка систематизације и реорганизације била од велике важности за цео процес, с обзиром на њихову активну улогу у радним групама и драгоцене предлоге које смо усвојили у корист свих запослених и наше компаније. Ово је систематски процес који је темељно анализиран, узимајући у обзир искуства других компанија и најбоље праксе из окружења и Европе. Укљученост синдиката и наша заједничка сарадња гарантују да ће трансформација Поште Србије бити спроведена уз висок ниво ефикасности и транспарентности“, рекао је Ђорђевић.

Синдикати су такође упознати са свим околностима, планом и редоследом активности које Пословодство Предузећа предузима у вези са повећањем зараде и исплатом зараде из добити, и предочено им је да је детаљно разрађен ходограм активности које претходе имплементацији нове систематизације, са којим ће бити благовремено упознати. 

„Највећа промена коју планирамо је децентрализација и подела на регионе, која ће омогућити брже прилагођавање променама на тржишту, а координатори за регионалне пословне јединице који су већ почели са радом организоваће послове на начин који ће повећати функционалност и омогућити бржу реакцију на промене. Паралелно настављамо да радимо на оптимизацији и дигитализацији наших услуга, укључујући еНовчаник, еНотар и еАрхив како би корисницима омогућили још бржи и ефикаснији одговор на њихове потребе“, додао је Ђорђевић закључивши да су наведене промене и даља сарадња са синдикатима кључне за постављање компаније на ноге и остварење циљева везаних за унапређење пословања и економску стабилност.