Пошта Србије - Зелена иницијатива: Први соларни панели у поштанском центру у Крагујевцу

25.7.2023.

Зелена иницијатива: Први соларни панели  у поштанском центру у Крагујевцу

У поштанско-логистичком центру у Крагујевцу, Пошта Србије поставила је прве соларне панеле, чиме је започела интегрисање обновљивих извора енергије у свој систем. У наредној фази планирано је увођење соларних панела и у поштанско-логистичким центрима у Нишу, Новом Саду и Београду.

Коришћењем соларних панела у својим постројењима, Пошта Србије генерисаће значајну количину електричне енергије из обновљивих извора и користити је за напајање постројења, машина за аутоматско сортирање, за потребе сопствених пунионица возила на електрични погон, као и за друге потребе унутар центара. Соларни панели омогућиће да се пословни процеси даље аутоматизују и дигитализују уз смањење трошкова коришћења електричне енергије, чиме се доприноси потпуној аутоматизацији прераде поштанских пошиљака, што је тенденција којом поштански оператори, као и Пошта Србије одговарају на раст експрес, пакетских и логистичких услуга.

Ово је значајан корак ка одрживој и еколошки одговорној будућности компаније одговорне према заједници и заштити животне средине, којим ће Пошта Србије смањити укупну потрошњу електричне енергије, редуковати свој угљенични отисак и емисију штетних гасова и остварити значајне бенефите и уштеде на дугорочном плану.