Пошта Србије - Модел нове макроорганизације тема на Главном одбору Синдиката Независност

16.5.2023.

Модел нове макроорганизације тема на Главном одбору Синдиката „Независност”

На позив Синдиката ЈП ПТТ саобраћаја „Србија” – „Независност”, данашњем састанку Главног одбора присуствовао је Зоран Ђорђевић, в.д. директор Поште Србије, који је представио потенцијални модел макроорганизације Предузећа. Састанак је окупио представнике повереништава Синдиката ЈП ПТТ саобраћаја „Србија” – „Независност” из целе Србије.

Како је реорганизација Предузећа са предлогом нове организационе структуре по дивизионом моделу предмет великог интересовања запослених, директор Ђорђевић детаљно је предочио циљеве, предности, структуру, макроорганизациону шему која предвиђа и нову територијалну организацију, као и ефекте који се очекују након имплементације предложеног модела. Објаснио је да је потенцијални модел настао након темељних анализа, као и на које начине доприноси ефикаснијој реализацији кључних развојних циљева и успешнијем управљању променама. Додао је да је поред циља да се остваре нови пословни приходи, обезбеди наставак дигитализације и увођење нових услуга и других иновација у пословање, подједнако важно да запослени буду задовољни. 

Ђорђевић је рекао да је веома спреман да одговори на сва питања и чује коментаре и предлоге, будући да је, како је истакао, изузетно важно да се обезбеди транспарентност целог процеса, као и да све чињенице о напретку процеса и плановима надлежних стигну до свих запослених, како би се отклониле евентуалне нејасноће и недоумице. Закључио је да ће се још интензивније наставити са редовним информисањем запослених, на редовним и ванредним састанцима и путем других интерних канала комуникације, по овом, али и свим другим питањима.