Пошта Србије - Пошта на Orange Wave скупу компаније RIA у Бугарској

26.4.2023.

Пошта на Orange Wave скупу компаније RIA у Бугарској

Представници ЈП „Пошта Србије” учествују на пословном скупу који за заступнике из источне Европе организује Компанија RIA Money Transfers. Скуп се одржава у Боровецу у Бугарској од 24-27. априла.

Пошта Србије директан је агент ове компаније у Србији почев од августа 2020. године, препозната је као партнер са великим потенцијалом са којим је остварена успешна сарадња у области размене новчаних трансфера са великим бројем замаља света, и бележи константан раст обима RIA услуга.