Пошта Србије - Практична настава у Пошти за ученике Ваздухопловне академије

12.4.2023.

Практична настава у Пошти за ученике Ваздухопловне академије

Током школске 2023/24. године ученици Ваздухопловне академије образовног профила техничар за безбедност информационо-комуникационих система у ваздушном саобраћају, обављаће практичну наставу у Пошти, у складу са уговором који су данас потписали Зоран Ђорђевић, в.д. директора Јавног предузећа „Пошта Србије”, и др Горан Цвијовић, директор Ваздухопловне академије.

Уговор предвиђа организовање практичне наставе са укупним фондом до 35 недеља у Функцији информационих технологија, електронских комуникација и развоја и Радној јединици „Регионални поштанско-логистички центар Београд” – Служба за ИТ и техничку подршку, за једно одељење ученика четвртог разреда уз пратњу једног наставникa. Пошта ће поред тога за ученике реализовати и практичну блок наставу, под надзором ментора, у трајању до 15 радних дана.

По завршетку програма Пошта ученицима издаје потврде о обављеној практичној настави. Уговор ће обухватити наредну школску годину, уз могућност продужетка.

Омогућавање практичне наставе у Пошти за ученике Ваздухопловне академије само је један од модалитета којима Пошта Србије помаже обуку и оспособљавање  младих и њихово укључивање на тржиште рада, у сарадњи са средњим стручним школама и високошколским установама. Пошта учествује и у програму Моја прва плата.