Пошта Србије - Корекције цена поштанских услуга

2.3.2023.

Корекције цена поштанских услуга

Јавно предузеће „Пошта Србије” кориговало је цене поштанских услуга у унутрашњем и међународном поштанском саобраћају усвајањем нових ценовника који ће се примењивати од 1. априла 2023. године. Након извршених анализа и на основу нове методологије обрачуна, у домену универзалне поштанске услуге, било је нужно извршити корекције цена које су се за претходних девет година само два пута мењале.

Промена цена неопходна је за несметано обављање универзалне поштанске услуге на територији целе Републике Србије, уз поштовање стандарда и параметара квалитета. Водећи рачуна о свему овоме, а посебно о нашим корисницима, нове цене, и након корекције, биће на нивоу најнижих цена у односу на поштанске операторе у окружењу.

Пошта Србије као друштвено-одговорно предузеће, а уз подршку Министарства финансија и Владе Републике Србије, и даље ће по најнижим ценама пружати услуге својим грађанима.

Цене свих поштанских услуга које ће се примењивати од 1. априла 2023. године доступне су на сајту Поште posta.rs.