Пошта Србије - Тракасти транспортер пушта се у рад у Поштанском центру у Земуну

27.11.2022.

Тракасти транспортер пушта се у рад у Поштанском центру у Земуну

Пошта Србије наставља са технолошким осавремењавањем поштанско-логистичке инфраструктуре, поштанско-логистичких центара и пословница. Пошта је набавила нову машину – тракасти транспортер, коју је имплементирала и пушта у рад у понедељак 28. новембра, у технолошком простору свог највећег Регионалног поштанско-логистичког центра у Земуну.

Тракасти транспортер служи унапређењу процеса мануелног сортирања аутоматизовано непрерадивих пошиљака масе до 50 килограма. У значајној мери ће олакшати рад запослених, као и увођење у посао нових извршилаца, свести на минимум пређени пут са теретом и убрзати целокупан процес сортирања пошиљака. Машина је модуларна и лако се прилагођава облику простора у ком се обављају радни процеси, уз могућности подешавања брзине и промене смера кретања.

„Стратешко опредељење Поште Србије је континуирано унапређење логистичких капацитета, аутоматизација и дигитализација у складу са захтевима корисника и институцијама државе, као и развојем респектабилне конкуренције. У регионалним и локалним поштанским центрима, настављамо да повећавамо поузданост прераде, уз обезбеђивање неопходних капацитета за повећање обима постојећих услуга. Поред машина за аутоматизовано сортирање пошиљака које већ поседујемо, настављамо са улагањима у нове машине и опрему и аутоматизацију радних процеса свуда где је то могуће, у функцији бољих и ефикаснијих експлоатационих процеса сортирања, претовара, транспорта, складиштења, комисионирања и других комерцијалних тржишних захтева, на пројектованом нивоу квалитета услуга. Све то радимо у циљу још веће поузданости и квалитета поштанског сервиса, задовољства корисника, обезбеђујући истовремено и боље услове рада запослених”, рекао је Зоран Ђорђевић, в.д. директора Поште Србије.