Пошта Србије - Ширење сарадње Поште и осигуравача – тема на Српским данима осигурања

16.11.2022.

Ширење сарадње Поште и осигуравача – тема на Српским данима осигурања

На шестој конференцији „Српски дани осигурања”, Зоран Ђорђевић, в.д. директора Поште Србије, говорио је данас о потенцијалима сарадње ЈП „Пошта Србије” са осигуравачима и истакао спремност Поште за ширење пословне сарадње са већим бројем осигуравајућих друштава, полазећи од развијених капацитета за обављање послова заступања у осигурању.

Пошта Србије директно и посредно утиче на раст тржишта осигурања, док одговорно штити имовину и запослене од различитих ризика којима су изложени, а од средине 2017. године обавља послове заступања у осигурању за компанију Дунав осигурање, чиме омогућава корисницима да на шалтерима овлашћених пошта закључе уговор о путничком здравственом осигурању, комбинованом осигурању домаћинства, осигурању помоћ на путу или од аутонезгода, или да обезбеде зелену карту.

„Стартовали смо са продајом масовних полиса, али смо спремни и за увођење других врста полиса, уз ширење продајне мреже овлашћених пошта широм земље и сталну едукацију и повећање броја извршилаца лиценцираних за послове заступника у осигурању. Наши наредни планови везани су за надоградњу мобилних апликација за iOS и Android којима се омогућава да проширени сет функционалности и услуга које пружамо на шалтерима буде доступан и грађанима у дигиталном окружењу. На осигуравачима је да наступе са још бољом понудом и промоцијом могућности и користи које доносе ефикасне услуге осигурања, а на нама као партнеру je да ставимо на располагање развијену мрежу пословница, обезбеђујући квалитетну и професионалну услугу – од пуне информације до финалне реализације, у потпуно аутоматизованом, брзом и једноставном поступку. Такође, као приватни и пословни корисници вољни смо да искористимо све погодности развијеног система осигурања”, рекао је Ђорђевић.

Највећи регионални скуп из области осигурања „Српски дани осигурања 2022”, одржава се од 15. до 18. новембра на Златибору. Представља најновије трендове у сектору осигурања и обрађује најважније теме које утичу на свакодневно пословање осигуравајућих друштава, међу којима је и инфлација на светском нивоу, као наредни велики изазов за сектор осигурања после пандемије коронавируса.