Пошта Србије - Ђорђевић са запосленима о корекцијама, стимулацијама и прековременом раду

6.5.2022.

Ђорђевић са запосленима о корекцијама, стимулацијама и прековременом раду

Вршилац дужности директора ЈП „Пошта Србије“ Зоран Ђорђевић, одржао је данас у седишту Предузећа састанак са руководством и запосленима у циљу упознавања са Одлуком о поступку и начину за промену зараде у Предузећу, као и о изменама правилника о прековременом раду.

Променом зараде по основу радног учинка (''стимулација''), запосленом се за остварени радни учинак на месечном нивоу, зарада  може увећати до 20 процената у односу на основну зараду, док је повећање основне зараде (''корекција''), превиђена  за запослене који раде  додатне послове  у  конкретном  месецу, односно на пословима од посебног значаја и доприносе успешности пословања Предузећа.

Новом одлуком која је донета дефинисано је и прецизирано да запослени у текућем месецу на предлог руководиоца може остварити једно или највише до два права, право на стимулацију или  корекцију и увећање зараде за прековремени рад, док запослени на руководећим местима имају право на корекцију или стимулацију само у изузетним случајевима на основу и посебно образложеног предлога непосредног надређеног. 

Ђорђевић је овом приликом нагласио да је Пошта Србије систем који брине о својим запосленима и који вреднује њихов рад и уважава њихово мишљење, као и да je руководство које континуирано ради на побољшању услова рада увек отворено за разговоре, питања и сугестије својих запослених.

„Развојем у свим сегментима, проширењем делатности и бригом о нашим запосленима градимо фирму на стабилним ногама за бољу будућност“, изјавио је Ђорђевић.