Пошта Србије - За три недеље преко 3.500 пријава за ваучере за одмор

23.1.2019.

За три недеље преко 3.500 пријава за ваучере за одмор

Пријава и евидентирање за доделу ваучера од 5.000 динара за субвенционисани смештај на шалтерима свих корпоративних пошта од 1. јануара до 15. октобра 2019.

На шалтерима свих корпоративних пошта у периоду од 1. јануара до 15. октобра 2019. године обавља се пријава и евидентирање лица која испуњавају услове за доделу ваучера вредности 5.000 динара за субвенционисани смештај од стране Министарства трговине, туризма и телекомуникација. У периоду од 1. до 22. јануара 2019. године на шалтерима пошта евидентирано је 3.612 корисника.

Образац за пријаву може се преузети са сајта Министарства трговине, туризма и телекомуникација или добити на шалтеру поште. Потенцијални корисник ваучера уз пријаву обавезно ставља на увид личну карту или пасош, као и потврду угоститеља да је извршена резервација смештаја на његово име. Као потврда о резервацији прихватаће се и потврда која је послата електронским путем, као имејл или скениран документ, који је потписан од стране угоститеља. Потврда треба да садржи период резервације и име и презиме лица на кога гласи.

Корисници права на пензију уз пријаву стављају на увид и фотокопију решења о оствареном праву на пензију или оригинал пензионог чека односно други оригинални документ (оверени извод, потврда и сл.) који издаје банка са територије Републике Србије, а који потврђује новчани прилив по основу оствареног права на пензију, док радно ангажована лица са примањима која не прелазе износ од 60.000 динара месечно стављају на увид оригинал потврде о запослењу и оствареној заради исплаћеној у месецу који претходи месецу у коме се подноси пријава, коју издаје послодавац, или исплатни листић за зараду исплаћену у месецу који претходи месецу у коме се подноси пријава.

Све информације могу се проверити на сајту Министарства трговине, туризма и телекомуникација http://mtt.gov.rs/vauceri-za-odmor-u-srbiji/ или позивом Контакт центра Поште Србије на број 0700 100 300.