Пошта Србије - Запослени у Пошти од данас у новим униформама

28.3.2022.

Запослени у Пошти од данас у новим униформама

У Пошти Србије од данас су у употреби нове униформе за поштаре, достављаче и шалтерске раднике, возаче, техничаре у преради пошиљака и мајсторе. То подразумева да ће почев од данас, поштари, достављачи и шалтерски радници у целој земљи, редовне послове на терену и са корисницима обављати у новим униформама на којима су заступљене црвена, тегет и бела боја.

Нове униформе израдио је домаћи произвођач Јумко. Креиране у складу са захтевима запослених, са циљем да прате потребе наших колега током рада на терену, доприносе професионалном изгледу и квалитетнијој услузи, и саставни су део новог корпоративног визуелног идентитета Поште и стратегије осавремењавања приступа развоју поштанске мреже, чији су најважнији део наши запослени.

Пошта је усвојила нови Правилник о службеној униформи у ЈП „Пошта Србије”, по коме прописује нову униформу и обавезу обезбеђивања нове комплетне зимске и летње униформе за све запослене на достави, шалтерске раднике и запослене у логистици и одржавању, чиме се постиже и побољшање услова рада запослених. Од августа прошле године до марта 2022. текао је тестни период током кога су нове униформе одабрани запослени из свих циљних група тестирали на редовним пословима, и утврдили да испуњавају захтеве у погледу боље заштите, удобности, издржљивости, али и да су квалитетније израде, лагодније и комфорније од претходних.