Radna jedinica „Zemun”, objavljuje oglas o javnoj prodaji robe sadržane u neisporučivim pošiljkama kojima je istekao rok čuvanja, koja će biti održana 05.11.2020. godine sa početkom u 13.30 časova, u prostorijama Radne jedinice „Zemun“, Glavna br. 8, Zemun. Spisak robe možete pogledati ovde.

Radna jedinica „Beograd Centar“ objavljuje oglas o javnoj prodaji robe sadržane u neisporučivim pošiljkama kojima je istekao rok čuvanja, koja će biti održana 03.11.2020. godine od 10 do 15 časova, u prostorijama pošte 11000 Beograd 6, ulica Savska 2. Spisak robe možete pogledati ovde.

Regionalna radna jedinica „Subotica, Zrenjanin, Sombor, Kikinda“ objavljuje oglas o javnoj prodaji robe sadržane u neisporučivim pošiljkama kojima je istekao rok čuvanja, koja će biti održana 29.10.2020. godine od 11 do 14 časova, u prostorijama kantine, Prvomajska br. 2-4, Subotica. Spisak robe možete pogledati ovde.

Povodom pojave lažnih nagradnih igara preko društvenih mreža Instagram i Facebook, uz neovlašćenu upotrebu reči „pošta“ i zaštićenog žiga, tj. robnog znaka (logotipa) koje koristi JP Pošta Srbije, ovim putem Vas obaveštavamo da JP Pošta Srbije ne priređuje, niti organizuje ni jednu nagradnu igru u kojoj se korisnicima dodeljuju bilo kakve nagrade, pa ni telefoni, smart uređaji i sl.

Tim povodom, apelujemo na građane da ne uzimaju učešće u istim, a posebno da ne ostavljaju svoje lične podatke (ime i prezime, adresu, broj telefona, e-mail adresu, JMBG, broj lične karte/pasoša, broj tekućeg računa, nalog na društvenim mrežama i sl.), kako takvi podaci ne bi bili zloupotrebljeni od strane trećih lica, a korisnici bili žrtve prevare i obmane.

Napominjemo da će Pošta Srbije, u cilju zaustavljanja i procesuiranja ovakvih zloupotreba, nastaviti da pravnim putem preduzima sve neophodne mere i radnje pred nadležnim državnim organima.

O eventualnim nagradnim igrama koje u budućnosti bude priređivala Pošta Srbije, moći ćete da se informišete isključivo preko naše zvanične internet stranice: www.posta.rs, odnosno preko našeg zvaničnog naloga na društvenoj mreži Facebook: https://www.facebook.com/jp.posta.rs, a u svemu u skladu sa odredbama Zakona o igrama na sreću („Službeni glasnik RS“, broj 18/20).

Javno preduzeće „Pošta Srbije”, Beograd, će od subote, 17. oktobra do 31. decembra ove godine sprovoditi radove na investicionom održavanju fasade objekta pošte 16103 Leskovac 3, u ulici Svetozara Markovića 1.

Dok traju radovi, a prema Rešenju Gradske uprave grada Leskovca – Odeljenje za komunalno stambene poslove, saobraćaj i infrastrukturu, određuje se privremena izmena režima saobraćaja na javnoj površini – trotoaru. Izmena obuhvata zatvaranje dela javne površine – trotoara u ulicama Svetoilijska, Svetozara Markovića i Bore Stankovića.

Zahvaljujemo korisnicima i građanima Leskovca na razumevanju.

Tokom izvođenja radova, pošta 16103 Leskovac 3 će neometano pružati sve usluge korisnicima u uobičajenom radnom vremenu, radnim danima od 7 do 19 časova, subotom od 7 do 15 časova.