Info - Servisne informacije

Povodom pojave lažnih nagradnih igara preko društvenih mreža Instagram i Facebook, uz neovlašćenu upotrebu reči „pošta“ i zaštićenog žiga, tj. robnog znaka (logotipa) koje koristi JP Pošta Srbije, ovim putem Vas obaveštavamo da JP Pošta Srbije ne priređuje, niti organizuje ni jednu nagradnu igru u kojoj se korisnicima dodeljuju bilo kakve nagrade, pa ni telefoni, smart uređaji i sl.

Tim povodom, apelujemo na građane da ne uzimaju učešće u istim, a posebno da ne ostavljaju svoje lične podatke (ime i prezime, adresu, broj telefona, e-mail adresu, JMBG, broj lične karte/pasoša, broj tekućeg računa, nalog na društvenim mrežama i sl.), kako takvi podaci ne bi bili zloupotrebljeni od strane trećih lica, a korisnici bili žrtve prevare i obmane.

Napominjemo da će Pošta Srbije, u cilju zaustavljanja i procesuiranja ovakvih zloupotreba, nastaviti da pravnim putem preduzima sve neophodne mere i radnje pred nadležnim državnim organima.

O eventualnim nagradnim igrama koje u budućnosti bude priređivala Pošta Srbije, moći ćete da se informišete isključivo preko naše zvanične internet stranice: www.posta.rs, odnosno preko našeg zvaničnog naloga na društvenoj mreži Facebook: https://www.facebook.com/jp.posta.rs, a u svemu u skladu sa odredbama Zakona o igrama na sreću („Službeni glasnik RS“, broj 18/20).

Javno preduzeće „Pošta Srbije”, Beograd, će od subote, 17. oktobra do 31. decembra ove godine sprovoditi radove na investicionom održavanju fasade objekta pošte 16103 Leskovac 3, u ulici Svetozara Markovića 1.

Dok traju radovi, a prema Rešenju Gradske uprave grada Leskovca – Odeljenje za komunalno stambene poslove, saobraćaj i infrastrukturu, određuje se privremena izmena režima saobraćaja na javnoj površini – trotoaru. Izmena obuhvata zatvaranje dela javne površine – trotoara u ulicama Svetoilijska, Svetozara Markovića i Bore Stankovića.

Zahvaljujemo korisnicima i građanima Leskovca na razumevanju.

Tokom izvođenja radova, pošta 16103 Leskovac 3 će neometano pružati sve usluge korisnicima u uobičajenom radnom vremenu, radnim danima od 7 do 19 časova, subotom od 7 do 15 časova.

RRJ „Pančevo, Sremska Mitrovica”, PJ „Sremska Mitrovica“ objavljuje oglas o javnoj prodaji robe sadržane u neisporučivim pošiljkama kojima je istekao rok čuvanja, koja će biti održana 08.10.2020. godine od 10 časova, u prostorijama pošte 22000 Sremska Mitrovica, Kralja Petra I br. 2, Sremska Mitrovica. Spisak robe možete pogledati ovde.

Pošta Srbije, kao članica Svetskog poštanskog saveza, redovno dobija i prati informacije vezane za međunarodni poštanski saobraćaj, a u cilju tačnog i pravovremenog informisanja, obaveštavamo korisnike usluga da još uvek nije došlo do pune normalizacije tokova u međunarodnom poštanskom saobraćaju.

U uslovima i daljeg trajanja pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 prispeće međunarodnog poštanskog materijala, kako u količini, tako i u dinamici – ne odvija se na način koji odgovara redovnom i nesmetanom funkcionisanju. To se, nažalost, neminovno reflektuje prema primaocima pošiljaka širom sveta, uključujući i Srbiju, u vidu otežanog prispeća i kašnjenja pošiljaka iz međunarodnog saobraćaja.

U takvim okolnostima, Pošta Srbije ni na koji način ne može da utiče na rad inostranih poštanskih operatora, te ni da odgovara za kašnjenja u prispeću međunarodnih pošiljaka uzrokovanih problemima pandemije zarazne bolesti. Na svojoj teritoriji, Pošta Srbije korisnicima pruža usluge bez ikakvog zastoja, a prispele pošiljke iz međunarodnog saobraćaja uručuju se primacu odmah nakon prispeća i sprovedenih carinskih procedura, u skladu sa Zakonom o poštanskim uslugama i ostalim propisima koji uređuju oblast poštanskog saobraćaja.

Takođe, ponovo skrećemo pažnju našim korisnicima na to da se status međunarodnih neregistrovanih pismonosnih pošiljaka, kakva je većina pošiljaka generisanih internet trgovinom, ne može pratiti na zvaničnim sajtovima poštanskih operatora, te odabirom takve usluge korisnici ostaju bez informacija o statusu pošiljke koju očekuju.

Budući da Pošta Srbije, kroz mehanizme saradnje sa svim međunarodnim poštanskim upravama, konstantno ulaže maksimalne napore da se dinamika prispeća i registrovanih i neregistrovanih pošiljaka pospeši, molimo korisnike naših usluga za strpljenje i pozivamo ih da se u slučaju svih nedoumica obrate našem Kontakt centru.

Na osnovu Uredbe Službenog glasnika RS br.108/2020 prodaja doplatne marke „Dečija nedelja” počinje danas, 05. oktobra 2020. godine i trajaće do 11. oktobra 2020. godine.

Doplatna marka iznosi 10,00 dinara.