Info - Servisne informacije

Pošta Srbije je uspostavila međunarodni poštanski saobraćaj sa Moldavijom, dok je za Makao, specijalnu administrativnu oblast Narodne Republike Kine, uspostavljena otprema pismonosnih pošiljaka.

Obustavljena je otprema svih vrsta poštanskih pošiljaka prema Južnoafričkoj Republici i Malaviju.

Ažuran spisak destinacija za koje Pošta Srbije vrši otpremu poštanskih pošiljaka možete pogledati ovde.

Pošte rade u redovnom režimu, kao i pre vanrednog stanja.

U svim poštama u dane isplate penzija pojačaće se kapaciteti, a  poslednja dva sata rada pošta biće organizovana isključivo za isplatu penzija korisnicima starijim od 65 godina.

U subotu, 9. maja, u poštama, termin za isplatu penzija korisnicima starijim od 65 godina je u periodu od 13 do 15 časova, osim manjih pošta u kojima je termin organizovan ranije - poslednja dva časa rada pošte.

Počele su sa radom pošte: 11144 Beograd 39 – Vojvode Stepe 298 ; 11192 Beograd 50 – Milorada Draškovića 28; 11136 Beograd 69 – Kosmajska 58 ; 11159 Beograd 111 – Radnička 63B ; 21114 Novi Sad – Bulevar Jovana Dučića 13; 23254 Šurjan – Maršala Tita 7 i 34202 Grošnica – Oktobarskih žrtava 226.

Privremeno je zatvorena pošta 11282 Petrovčić – Dušana Vukasovića 1.

U petak, 1. maja, radiće pošte na graničnim prelazima, kao i administrativnim prelazima Jarinje i Brnjak.

U subotu, 2. maja, biće otvorene 64 pošte. Spisak pošta koje će raditi možete pogledati ovde.

U nedelju, 3. maja, radiće 32 pošte. Spisak pošta možete pogledati ovde.

Počele su sa radom privremeno zatvorene pošte 22416 Ogar (Šumska 1), 23269 Melenci (Zavod Banja Rusanda BB) i 21128 Novi Sad (Oslobođenja 100), a privremeno je zatvorena pošta 23254 Šurjan (Maršala Tita 7).

Javno preduzeće „Pošta Srbije”, Beograd je usled proglašenog vanrednog stanja zbog javne opasnosti od širenja zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, po Odluci od dana 15. marta 2020. godine, objavljenoj u „Službenom glasniku RS”, broj 29/20, preduzelo niz aktivnosti u cilju suzbijanja širenja te zarazne bolesti i zaštite zdravlja zaposlenih i korisnika, u skladu sa propisima koji su na snazi i preporukama nadležnih državnih organa, radi obezbeđivanja uslova za zdrav i bezbedan rad i stvaranje preduslova za funkcionisanje procesa rada ovog preduzeća u uslovima vanrednog stanja. S tim u vezi, uređen je postupak bezbedne dostave poštanskih pošiljaka za vreme vanrednog stanja, odnosno poseban način uručenja poštanskih pošiljaka na adresi primaoca.

Uručenje poštanskih pošiljaka i telegrama na adresi primaoca za vreme vanrednog stanja vrši se bez neposrednog kontakta sa korisnikom (bez obzira da li je u pitanju primalac ili druga osoba koja po posebnim propisima može u ime primaoca primiti pošiljku), bez ulaženja u prostorije korisnika i na način da se ostvari preporučeno socijalno distanciranje na minimum od dva metra između korisnika i zaposlenog koji obavezno koristi ličnu zaštitnu opremu.

Registrovana pisma, paketi, post-ekspres pošiljke i telegrami uručuju se na adresi primaoca, bez kontakta sa korisnikom gde god je to moguće. U odnosu na propisani način uručenja (pre vanrednog stanja), umesto zahtevanog potpisa primaoca u dostavnom spisku, povratnici, zaposleni upisuje ime i prezime primaoca, kao i da je uručenje izvršeno bez potpisa primaoca, upisujući reči:  „bez potpisa”. Na isti način postupa se kada se vrši uručenje drugoj osobi koja po posebnim propisima može u ime primaoca primiti pošiljku ili telegram.

Procedura isporuke poštanskih pošiljaka, uređena opštim aktom Preduzeća, ostaje nepromenjena i u vreme vanrednog stanja.