U petak, 1. maja, radiće pošte na graničnim prelazima, kao i administrativnim prelazima Jarinje i Brnjak.

U subotu, 2. maja, biće otvorene 64 pošte. Spisak pošta koje će raditi možete pogledati ovde.

U nedelju, 3. maja, radiće 32 pošte. Spisak pošta možete pogledati ovde.

Počele su sa radom privremeno zatvorene pošte 22416 Ogar (Šumska 1), 23269 Melenci (Zavod Banja Rusanda BB) i 21128 Novi Sad (Oslobođenja 100), a privremeno je zatvorena pošta 23254 Šurjan (Maršala Tita 7).

Javno preduzeće „Pošta Srbije”, Beograd je usled proglašenog vanrednog stanja zbog javne opasnosti od širenja zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, po Odluci od dana 15. marta 2020. godine, objavljenoj u „Službenom glasniku RS”, broj 29/20, preduzelo niz aktivnosti u cilju suzbijanja širenja te zarazne bolesti i zaštite zdravlja zaposlenih i korisnika, u skladu sa propisima koji su na snazi i preporukama nadležnih državnih organa, radi obezbeđivanja uslova za zdrav i bezbedan rad i stvaranje preduslova za funkcionisanje procesa rada ovog preduzeća u uslovima vanrednog stanja. S tim u vezi, uređen je postupak bezbedne dostave poštanskih pošiljaka za vreme vanrednog stanja, odnosno poseban način uručenja poštanskih pošiljaka na adresi primaoca.

Uručenje poštanskih pošiljaka i telegrama na adresi primaoca za vreme vanrednog stanja vrši se bez neposrednog kontakta sa korisnikom (bez obzira da li je u pitanju primalac ili druga osoba koja po posebnim propisima može u ime primaoca primiti pošiljku), bez ulaženja u prostorije korisnika i na način da se ostvari preporučeno socijalno distanciranje na minimum od dva metra između korisnika i zaposlenog koji obavezno koristi ličnu zaštitnu opremu.

Registrovana pisma, paketi, post-ekspres pošiljke i telegrami uručuju se na adresi primaoca, bez kontakta sa korisnikom gde god je to moguće. U odnosu na propisani način uručenja (pre vanrednog stanja), umesto zahtevanog potpisa primaoca u dostavnom spisku, povratnici, zaposleni upisuje ime i prezime primaoca, kao i da je uručenje izvršeno bez potpisa primaoca, upisujući reči:  „bez potpisa”. Na isti način postupa se kada se vrši uručenje drugoj osobi koja po posebnim propisima može u ime primaoca primiti pošiljku ili telegram.

Procedura isporuke poštanskih pošiljaka, uređena opštim aktom Preduzeća, ostaje nepromenjena i u vreme vanrednog stanja.

 

Počev od utorka, 21. aprila, pošte će raditi  radnim danima od 9 do 16 časova. Izuzetak su pošte koje su pre uvođenja vanrednog stanja radile kraće od 16 časova, kao i pošte na graničnim i administrativnim prelazima, kojima se radno vreme  ne menja.

U skladu sa novim merama Vlade Republike Srbije za sprečavanje širenja virusa Kovid-19, tokom Uskršnjih praznika po julijanskom kalendaru,  rad pošta obavljaće se na sledeći način:

  • u  petak, 17. aprila, radno vreme pošta sa korisnicima je od 8 do 11 časova (osim pošta na graničnim prelazima i administrativnim prelazima Jarinje i Brnjak, kojima se radno vreme ne menja);
  • u subotu, nedelju i ponedeljak, 18, 19. i 20. aprila, sa korisnicima će raditi pošte na graničnim prelazima, kao i na administrativnim prelazima Jarinje i Brnjak, kojima se  radno vreme ne menja.

Od danas su privremeno zatvorene sledeće pošte: 14251 Pričević, 24205 Granični prelaz Kelebija i 24215 Ljutovo.

Pošta Srbije je, u skladu sa Instrukcijom Narodne banke Srbije, omogućila korisnicima sa navršenih 65 i više godina života da međunarodni transfer novca (međunarodna poštanska uputnica, MoneyGram i Western Union) prime:

  • isplatom ovlašćenom licu davanjem jednokratnog punomoćja, ili
  • isplatom novca na kućnoj adresi primaoca.

Obrazac jednokratnog punomoćja možete preuzeti ovde.

Prihvataju se i punomoćja sačinjena u slobodnoj formi (napisana rukom) pod uslovom da sadrže sve elemente predviđene propisanim obrascem. Punomoćje ne mora biti overeno kod nadležnog organa. Prilikom isplate punomoćnik podnosi potpisano punomoćje i lične karte davaoca punomoćja i punomoćnika.

Zahtev za isplatu međunarodnog transfera novca na kućnoj adresi, primaoci mogu uputiti pozivanjem broja telefona 011 3607 700 radnim danima od 8 do 16 časova i subotom od 9 do 14 časova. Isplata na adresi primaoca sprovodi se u skladu sa propisanim uputstvom o bezbednom načinu isplate, koji isključuje fizički kontakt prilikom primopredaje novca.

Zahvaljujemo korisnicima na ukazanom poverenju i razumevanju.