Info - Servisne informacije

Pošta 23312 Banatsko Veliko Selo počela je sa radom u novom poslovnom prostoru u okviru Mesne zajednice Banatsko Veliko Selo, na adresi Omladinska 2.

Pošta 23312 Banatsko Veliko Selo dostavna je pošta, pruža usluge novčanog poslovanja, kao i prijema, isporuke i dostave pošiljaka, za oko 2.520 stanovnika u 1.080 domaćinstava.

Radno vreme pošte sa korisnicima je radnim danima od ponedeljka do petka od 7 do 14 časova.

Pošta 22209 Zasavica otvorena je u ulici Aleksandra Markovića 137, u naselju Zasavica II, kao dostavna pošta, sa jednim dostavnim rejonom i jednim automatizovanim šalterom.

Pošta pruža usluge prijema i dostave pošiljaka i platne usluge – uplata/isplata.

Radno vreme je utorkom i četvrtkom od 7 do 10.30 časova. 

Području pošte 22209 Zasavica gravitira 608 stanovnika – 220 domaćinstava i 19 pravnih lica, a najbliža pošta 22201 Zasavica nalazi se u ulici Peke Dapčevića 93, na udaljenosti od 3,5 km.          

Pošta 22214 Šuljam od danas pruža usluge na adresi Slobodana Bajića broj 1, u naselju Šuljam opštine Sremska Mitrovica.

Dostavna pošta, sa jednim dostavnim rejonom i jednim automatizovanim šalterom, pruža usluge prijema i dostave pošiljaka i platne usluge – uplata/isplata.

Radno vreme je utorkom i četvrtkom od 7 do 10.30 časova. 

Gravitira joj oko 630 stanovnika – 264 domaćinstava i 13 pravnih lica, a najbliža joj je pošta 22213 Grgurevci, u ulici Palih boraca 67a, na udaljenosti od 2.8 km.

Ugovorna pošta 35246 Stubica, otpočela je sa radom na adresi Svetog Romana 14 u Stubici. Pošta je organizovana kao dostavna, sa jednim dostavnim rejonom i automatizovanim šalterom, i pruža usluge uplate i isplate, prijema, isporuke i dostave pošiljaka.

Radno vreme je od ponedeljka do petka od 7 do 14 časova.

Pošta 35246 Stubica opslužuje 1.800 stanovnika u 613 domaćinstava, a najbliža joj je pošta 35254 Popovac na udaljenosti od 5 kilometara.

U prostorijama Mesne zajednice Batajnica, u okviru jedinstvenog upravnog mesta, na adresi Pukovnika Milenka Pavlovića 3, otvoren je izdvojeni korporativni šalter pošte 11281 Beograd 108.

Izdvojeni šalter obavlja usluge platnog prometa  - uplate i isplate, kao i usluge prijema pošiljaka.

Radno vreme je od ponedeljka do petka od 8 do 15.30 časova.