Profi plus i Profi plus ekstra - O usluzi

Profi plus i Profi plus ekstra

Velike brzine pristupa internet mreži za potrebe kompanija.

Priključenje na Pošta NET mrežu obavlja se bežičnim putem ili optičkim kablom.

Pošta NET je razvila usluge Profi plus i Profi plus ekstra, koje u potpunosti zadovoljavaju visoke zahteve kompanija koje imaju potrebu za velikom brzinom pristupa internet mreži, uz garanciju propusne moći i simetričan odnos download-a i upload-a.

Priključenje na Pošta NET mrežu obavlja se bežičnim putem ili optičkim kablom.

Korisnicima usluga Profi plus i Profi plus ekstra omogućili smo:

  • korišćenje našeg sekundarnog DNS servera;
  • potreban broj fiksnih IP adresa;
  • besplatnu registraciju domena .rs.

Povezane usluge i informacije