Pošta Srbije - Prva proširena sednica Kolegijuma direktora Preduzeća u 2022. godini

20.1.2022.

Prva proširena sednica Kolegijuma direktora Preduzeća u 2022. godini

U Regionalnom poštansko-logističkom centru u Zemunu, danas je održana redovna sednica Kolegijuma direktora Preduzeća, kao i sednica Kolegijuma u proširenom sastavu kojoj su prisustvovali i zamenici direktora funkcija, direktori i pomoćnici direktora regionalnih radnih jedinica i upravnici većih pošta.

Zoran Đorđević, v.d. direktora, istakao je u obraćanju prisutnima da Poštu Srbije u 2022. godini očekuje transformacija u funkcionalniji i moderniji sistem koji će imati više zaposlenih u tehnologiji, dok će digitalizacija, ubrzavanje procesa i nove usluge doneti i povećanje prihoda.  Direktor Đorđević je potvrdio najavljeni rast zarada, nastavak modernizacije transportne flote kroz nove nabavke vozila i nove uniforme za zaposlene.

Prisutni su upoznali direktora i članove poslovodstva sa aktivnostima na realizaciji planskih ciljeva za 2022. godinu u svim radnim jedinicama u Srbiji, kao i sa aktuelnim pitanjima, specifičnostima funkcionisanja i prioritetnim zadacima u narednom periodu.