Pošta Srbije - Pošta podstiče osposobljavanje i zapošljavanje mladih informatičara

24.12.2021.

Pošta podstiče osposobljavanje i zapošljavanje mladih informatičara

Pošta Srbije uključila se u program podsticanja zapošljavanja mladih „Moja prva plata” Vlade Srbije i angažovala četiri kandidata koji će tokom narednih devet meseci, u Funkciji informacionih tehnologija, elektronskih komunikacija i razvoja Pošte Srbije, u Beogradu i Kragujevcu, sticati znanja, veštine i kompetencije za samostalan rad na poziciji programera.

Pošta obezbeđuje uslove za rad i kvalifikovane mentore za osposobljavanje kandidata za samostalan rad, a shodno ubrzanom razvoju digitalizacije u Pošti i kreiranju novih digitalnih servisa, opredelila se upravo za kandidate sa obrazovanjem iz oblasti informacionih tehnologija, koji će pored sticanja radnog iskustva u jednom od najvećih poslovno-logističkih sistema u zemlji, imati priliku i da daju svoj doprinos u realizaciji najaktuelnijih informaciono-komunikacionih projekata.