11.10.2021.

Prigodne poštanske marke za jubilej Pokreta nesvrstanih

Pošta Srbije izdala je specijalnu emisiju prigodnih poštanskih maraka „60 godina od Prve konferencije Pokreta nesvrstanih – Beograd 1961. godine”, u čast velikog diplomatskog jubileja i izuzetno važnog međunarodnog događaja, koji predstavlja Prva konferencija Pokreta, održana od 1. do 6. septembra 1961. godine u Beogradu.  

Beogradska konferencija Pokreta nesvrstanih označava i početak važne međunarodne uloge za grupu država koje su se zalagale za ideale ravnopravne saradnje, otvorenosti i jednakosti u međunarodnim odnosima.

Prigodne poštanske marke doprineće promociji principa, ideala, i značaja Pokreta nesvrstanih koji ima i danas, čemu Republika Srbija ostaje duboko posvećena, ali i podsećanju na značaj Beograda i nekadašnje Jugoslavije u procesu formiranja i delovanja Pokreta nesvrstanih.

Ovo specijalno izdanje obogaćeno je digitalizovanim materijalom koji se može očitati preko dva QR koda na tabačiću izdanja – QR kod u gornjem desnom uglu, vidljiv i na digitalnom prikazu izdanja, vodi na stranicu https://efilatelija.posta.rs/wordpress/, a QR kod u donjem levom uglu vodi na stranicu sa digitalizovanim artefaktima iz vremena održavanja Prve konferencije Pokreta nesvrstanih, i može se očitati samo sa štampanog tabačića izdanja (stoga je na prikazu zamenjen slovima).

U realizaciji izdanja koje je od danas u opticaju, stručnu saradnju pružio je Muzej Jugoslavije. Grafička obrada izdanja delo je Nadežde Skočajić, kreatorke maraka Pošte Srbije.