Pošta Srbije - Pošta i Carina dogovorile: Zajedno do bržeg i lakšeg prometa pošiljaka

8.9.2021.

Pošta i Carina dogovorile: Zajedno do bržeg i lakšeg prometa pošiljaka

Direktori Pošte Srbije i Uprave carina, Zoran Đorđević i Branko Radujko, razgovarali su danas o mogućnostima daljeg unapređenja, ubrzavanja i olakšavanja prometa pošiljaka u međunarodnom poštanskom saobraćaju i intenziviranju saradnje na ovom planu.

Pandemija koronavirusa dovela je do niza promena u celom svetu, pa i do ekspanzije kupovine preko interneta, zbog čega je neophodno obezbediti što efikasniji servis u okolnostima višestrukog uvećanja broja pošiljaka.

U tom smislu, Pošta Srbije i Uprava carina su već postigli dogovor i započeli sa unapređenjem tehnoloških rešenja ali u narednom periodu nas očekuje kontinuirano usavršavanje procesa, njihovo ubrzavanje i primena primera najbolje prakse iz sveta. Praktično, kroz sistem prethodne najave pošiljaka koje se dopremaju na teritoriju Republike Srbije, biće omogućena puna, brza i efikasna  kontrola, a daljim razvojem sistema i potpuna automatizacija prometa pošiljaka, od transporta i sortiranja do samog carinskog postupka, što će korisnicima omogućiti bržu isporuku pošiljaka i praćenje od samog ulaska u našu zemlju.  

U cilju potpunog zadovoljstva korisnika poštanskih usluga i daljeg razvoja ovog vida trgovinske razmene,  direktori Pošte i Carine sa svojim timovima već su pokrenuli aktivnosti na realizaciji projekata za optimizaciju i ubrzanje poslovnih procesa u vezi sa isporukom i kontrolom pošiljaka u međunarodnom saobraćaju.