Pošta Srbije - Poziv za podnošenje ponuda za izbor zastupnika

15.7.2021.

Poziv za podnošenje ponuda za izbor zastupnika

Stupanjem na snagu novog Pravilnika o postupku izbora zastupnika u pružanju usluga preko ugovorne pošte i izdvojenog ugovornog šaltera obaveštavamo sva zainteresovana pravna lica i preduzetnike da Javno preduzeće „Pošta Srbije” omogućava pružanje usluga preko zastupnika, koji u ime i za račun JP „Pošta Srbije” pružaju usluge preko ugovorne pošte i izdvojenog ugovornog šaltera, uz plaćanje zastupničke provizije.

Saradnjom sa Poštom Srbije, kompanijom od poverenja u pružanju poštanskih, finansijskih i drugih usluga, možete obezbediti dodatni prihod u svom poslovanju i građanima i poslovnim partnerima pružiti dodatni motiv da postanu vaši korisnici.

Pošta Srbije ovim putem upućuje otvoreni poziv svim zainteresovanim pravnim licima i preduzetnicima da podnesu ponude za pružanje usluga preko ugovorne pošte ili izdvojenog ugovornog šaltera. Potencijalni zastupnici – pravna lica i preduzetnici, sa teritorije cele države, ponude mogu podneti u bilo kojoj organizacionoj jedinici Pošte Srbije, ili elektronskim putem, na e-mail adresu Funkcije poštanske mreže dirposmre@jp.ptt.rs i svih drugih organizacionih jedinica. U ponudi navesti osnovne podatke o pravnom licu ili preduzetniku i lokaciji na kojoj ste zainteresovani za poslovnu saradnju sa Poštom Srbije.

Za dodatne informacije na raspolaganju je broj telefona 011 3718 103.

Ponude se razmatraju u skladu sa internim aktom Preduzeća, koji reguliše kompletan postupak za izbor zastupnika za pružanje usluga preko ugovorne pošte i izdvojenog ugovornog šaltera. Poziv je stalno otvoren.