27.5.2021.

Vlada Srbije odobrila isplatu dobiti zaposlenima Pošte Srbije

Vršilac dužnosti direktora „Pošte Srbije“ Zoran Đorđević održao je sastanak sa predstavnicima dva sindikata - Sindikat PTT Srbije i Sindikat JP PTT saobraćaja „Srbija“ „Nezavisnost” -  na kom ih je, između ostalog, upoznao sa odlukom Vlade Republike Srbije, koja je na današnjoj sednici dala saglasnost da se izvrši isplata iskazane dobiti za 2020. godinu zaposlenima u skladu sa Kolektivnim ugovorom.

Direktor Đorđević je najavio da će, imajući u vidu nasleđenu tešku finansijsku situaciju koju je, prema njegovim rečima, novo rukovodstvo zateklo preuzimajući dužnost u martu mesecu, isplata dobiti biti realizovana dinamikom koja neće ugroziti stabilnost poslovanja preduzeća, odnosno, izmirenje tekućih obaveza, kao što su plate zaposlenih i druge finansijske obaveze. On je izrazio očekivanje da će se, s obzirom na aktuelne pokazatelje poslovanja, uslovi za isplatu dobiti steći mnogo pre nego što se očekivalo u martu mesecu kada je dužnost preuzeo, sve to je zahvaljujući angažovanju pre svega svih zaposlenih, pogotovu onih koji rade u tehnologiji i na terenu, a kojima je ovom prilikom zahvalio na tome i obećao da će u narednom periodu kao rezultat njihovog rada biti za njih još lepih vesti.

Tema sastanka bile su i dezinformacije o navodnom smanjenju zarada zaposlenih koje su, kako je ponovio direktor, utvrđene ranije usvojenim Programom poslovanja za ovu godinu i pod direktnom su kontrolom nadležnih ministarstava. Direktor Đorđević je predložio da sindikati odrede predstavnike koji će svakog meseca raditi zajedno sa sektorom za obračun plata na obračunu utvrđene cene rada, u okviru dozvoljenih sredstava za konkretan mesec, sa mogućnošću da daju svoje predloge za bolji način raspodele tih sredstava na sve zaposlene, a iste će biti razmotrene u skladu sa važećim propisima.

Direktor je sa predstavnicima sindikata razgovarao i o vakcinaciji ističući da je to čin na koji niko nije primoran, već da je to odraz lične odgovornosti svakog pojedinca prema sebi i svojoj porodici, ali i kolegama na poslu, pa i čitavom društvu. Đorđević je istakao da se i sam vakciniso na samom početku procesa vakcinacije i još jednom zamolio predstavnike sindikata da apeluju na svoje članove da se vakcinišu i tako pomognu da se, između ostalog, i poslovanje preduzeća vrati u normalne tokove.