Pošta Srbije - Susreti sa najvišim predstavnicima verskih zajednica u Srbiji

22.4.2021.

Susreti sa najvišim predstavnicima verskih zajednica u Srbiji

Zoran Đorđević, v. d. direktora Pošte Srbije, imao je odvojene susrete sa Stanislavom Hočevarom, beogradskim nadbiskupom, i Mustafom Jusufspahićem, muftijom beogradskim Islamske zajednice Srbije.

Sagovornici direktora Đorđevića istakli su ulogu Pošte kao institucije od značajne podrške državi i građanima u svim vremenima, pa i u aktuelnoj zdravstvenoj situaciji, kao i da se zajedništvom i partnerstvima prevazilaze i najteži trenuci. Ukazali su na potencijalne pravce buduće saradnje uključivanjem i podrškom Pošte u aktivnostima i projektima koji promovišu versku toleranciju i međukonfesionalnu saradnju.

„Pošta Srbije oslonac je za sve građane Srbije, bez obzira na nacionalnu i versku pripadnost, a naša etika u poslovanju i praksa dobrog upravljanja uvažava različitosti, i prilagođava se ostvarivanju verskih prava i sloboda i praktikovanju običaja”, poručio je direktor Đorđević tokom razgovora.