Pošta Srbije - RIA novčana doznaka dostupna u poštama širom zemlje

20.8.2020.

RIA novčana doznaka dostupna u poštama širom zemlje

Pošta Srbije od 20. avgusta počinje da pruža uslugu jednostavnog i sigurnog međunarodnog transfera novca preko RIA novčane doznake. Usluga je dostupna u preko 1.300 korporativnih pošta širom zemlje.

Maksimalan iznos slanja novca iz Srbije, po jednoj novčanoj doznaci iznosi 580.000 dinara, a doznaka je raspoloživa za isplatu primaocu nakon najviše deset minuta od momenta slanja, dok je rok raspoloživosti doznake primaocu 30 kalendarskih dana. Slanje i prijem novca obavlja se u dinarima, dok je konverzija iznosa u skladu sa kursnom listom kompanije RIA.

Uvođenjem RIA novčane doznake, Pošta Srbije proširila je asortiman, te uz dosadašnju konkurentnu ponudu usluga međunarodnog transfera novca PostCash, Western Union i MoneyGram, sada nudi i RIA novčanu doznaku i time povećava dostupnost ovog segmenta usluga na domaćem tržištu, idući u susret navikama korisnika.

Komapanija RIA više od 30 godina sa velikim uspehom omogućava brz, siguran i povoljan način za slanje i prijem novca korisnicima širom sveta i poseduje mrežu od 435.000 lokacija u 159 zemalja.