Pošta Srbije - Zaposleni u Pošti dobili novi Kolektivni ugovor

26.1.2018.

Zaposleni u Pošti dobili novi Kolektivni ugovor

Radnici Pošte dobili su novi Kolektivni ugovor kojim je nastavljena tradicija uspešnog socijalnog dijaloga.

Novi Kolektivni ugovor, koji će naredne tri godine važiti za 15.000 radnika Pošte Srbije, potpisali su ispred osnivača Rasim Ljajić, potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar trgovine, turizma i telekomunikacija, za poslodavca Mira Petrović, vršilac dužnosti direktora JP „Pošta Srbije”, a u ime zaposlenih Aleksandar Pavlović, predsednik Sindikata PTT Srbije i Snežana Marković, predsednik Sindikata PTT „Nezavisnost”.

„Ovim je nastavljena tradicija uspešnog socijalnog dijaloga u jednom od najvećih i najuspešnijih javnih preduzeća u Srbiji, uz dostizanje većeg stepena interne korporativne odgovornosti”, istakla je direktorka Petrović i dodala da je posebno važno da su zadržana stečena prava zaposlenih i uvedene dodatne pogodnosti, uz preciziranje pojedinih delova, što će obezbediti lakšu primenu ovog akta u praksi.

Zadovoljstvo zbog zaključivanja novog Kolektivnog ugovora izrazili su i čelnici reprezentativnih sindikata, istakavši da su radnici Pošte Srbije dobili jedan od najkvalitetnijih kolektivnih ugovora, sa izraženijom brigom o zaposlenima i njihovim porodicama.