Pošta Srbije - Pošta Srbije: Obezbediti punu primenu Zakona o poštanskim uslugama

29.9.2023.

Pošta Srbije: Obezbediti punu primenu Zakona o poštanskim uslugama

Pošta Srbije predstavila je plan za uspostavljanje i nastavak saradnje sa jedinicama lokalne samouprave u segmentu izrade i dostave računa za komunalne usluge, zahtevajući punu primenu Zakona o poštanskim uslugama u narednom periodu.

Na skupu u MTS dvorani kome su prisustvovali predstavnici lokalnih samouprava iz cele zemlje, Zoran Đorđević, v.d. direktor Pošte Srbije, prezentovao je novi okvir saradnje, koji, kako je rekao, ima za cilj obezbeđivanje zakonitosti režima dostave računa koje izdaju komunalna preduzeća lokalnih samouprava, kvalitetnije usluge, optimizaciju troškova naplate i značajne uštede u njihovim budžetima, ali i obezbeđivanje interesa Javnog preduzeća „Pošta Srbije”, Republike Srbije i svih njenih građana.

„Temeljno smo analizirali interese države, privrede, institucija i građana, polazeći od zakonskih odredbi koje regulišu obavezu Pošte Srbije za pružanje univerzalne poštanske usluge, kao i ekskluzivno pravo za pružanje rezervisanih poštanskih usluga kao segmenta univerzalne. Zaključili smo da je potrebno hitno regovanje, zaštita zakonitosti i naših prava u smislu otklanjanja izgubljene dobiti nadalje, kroz uređenje odnosa sa lokalnim samoupravama, na obostranu korist”, rekao je Zoran Đorđević.

Istakao je da prenos pošiljki koje sadrže račune za komunalne usluge spada u domen rezervisane poštanske usluge koju, na osnovu licence izdate od regulatorne agencije, obavlja samo Pošta Srbije, a da je svako suprotno postupanje nezakonito i Pošti Srbije nanosi štetu.

Đorđević je objasnio da je trenutno stanje da je van poštanskih tokova čak 50 odsto računa koje generišu komunalna preduzeća, da se u većini gradova korisnicima dostavljaju pojedinačni računi za komunalne usluge (voda, grejanje, čišćenje, održavanje zelenila,...), da samo deo računa dostavlja Pošta, dok ostatak dostavljaju zaposleni u komunalnim preduzećima. „Na godišnjem nivou, to je više od milijardu dinara izgubljenog prihoda za Poštu”, naveo je Đorđević.

U nastavku, predstavljen je novi model saradnje koji obuhvata zaključivanje memoranduma o saradnji Pošte Srbije sa jedinicama lokalne samouprave – osnivačima preduzeća koja obavljaju komunalne delatnosti, čijom primenom se obezbeđuje slanje pismonosnih pošiljaka od strane vršilaca komunalnih usluga posredstvom Pošte Srbije. Zaključivanjem memoranduma i opredeljivanjem za jedan od tri ponuđena modela poslovne saradnje –  Prenos pošiljaka koje sadrže račune za komunalne usluge, Paket usluga: prenos pošiljaka sa računima, usluge masovne štampe i izrade koverata Pressure seal tehnologijom, ili Sistem objedinjene naplate, lokalne samouprave obavezuju se da će uspostaviti poslovnu saradnju sa Poštom Srbije, i obezbediti da  njihovi vršioci komunalnih delatnosti sve račune za pružene komunalne usluge korisnicima šalju putem Pošte.

Predočene su, zatim, brojne pogodnosti koje novi model saradnje donosi za građane, komunalna preduzeća i lokalne samouprave.