Pošta Srbije - Potpisan krovni sporazum o saradnji Pošte i „DHL Express Srbija“

26.9.2023.

Potpisan krovni sporazum o saradnji Pošte i „DHL Express Srbija“

Pošta Srbije i „DHL Express Srbija“ zaključili su danas krovni sporazum o saradnji, čime su otvorena vrata novoj eri u pružanju logističkih i poštanskih usluga u našoj zemlji.

Sporazum koji su potpisali v.d. direktor Pošte Srbije Zoran Đorđević i generalni direktor „DHL Express Srbija“ Fion Heriot označava spoj dva ključna aktera u oblasti poštanskih usluga u Srbiji, čija će saradnja građanima Srbije doneti još bržu i pouzdaniju dostavu, širi spektar usluga i bolju povezanost sa globalnim tržištima.

"Ova saradnja nije samo strateški korak ka unapređenju logističkih i poštanskih usluga u Srbiji, već i prilika da povećamo našu globalnu vidljivost. Kroz ovu saradnju, zajedno sa DHL-om, stvaramo most između Nemačke i Srbije, jačajući našu ulogu na svetskom tržištu. Otvoreni smo i spremni za međunarodnu saradnju i rast", izjavio je direktor Pošte Srbije Zoran Đorđević.

Pouzdanost i kvalitet usluga Pošte Srbije, kao i veliko poverenje korisnika, opremljenost i umreženost i brzo i efikasno odgovaranje na potebe korisnika, razlozi su što je DHL izabrao ovo javno preduzeće za partnera, pre svega u oblastima pružanja poštanskih i drugih usluga, uključujući i pružanje usluga isporuke pošiljaka posredstvom paketomata, kao i logističkih usluga, usluga inovacija i digitalizacije.

Po potpisivanju, delegacija „DHL Express Srbija“ i Pošte Srbije održali su sastanak povodom razrade saradnje u najvažnije četiri oblasti - paketomata, izgradnje logističkogh centra u Batajnici, pružanja usluga DHL-a u poštama i pripremanje zajedničke ponude usluga printing centra Pošte Srbije.