Pošta Srbije - Bajrakli džamija na poštanskim markama

3.8.2023.

Bajrakli džamija na poštanskim markama

Muftija beogradski Mustafa Jusufspahić i v.d. direktor Pošte Srbije Zoran Đorđević, predstavili su u prostorijama Islamske zajednice u Beogradu emisiju prigodnih poštanskih maraka kojom je obeležen veliki jubilej – 500 godina Bajrakli džamije.

„Beograd je grad koji ima istoriju kojoj bi mogli pozavideti i mnogo veći gradovi. Raskršće je i mesto sudaranja i susreta i grad koji je uspeo da sačuva Bajrakli džamiju punih 500 godina. Veliku zahvalnost dugujemo Pošti Srbije, zaposlenima i dragom prijatelju, direktoru Zoranu Đorđeviću, koji je prepoznao značaj ovog izdanja. Zahvalni smo što smo imali priliku da sarađujemo na ovom plemenitom projektu“, izjavio je Jusufspahić, koji je izrazio zadovoljstvo povodom izdanja ove marke, budući da je ovo prvi put u istoriji Beograda da je objavljena poštanska marka sa motivima džamije.

„Srbija je danas drugačije, zrelo društvo bez predrasuda i zajednica svih nacija i veroispovesti u koju su svi dobrodošli i to je poruka koju ovom markom šaljemo u svet. Kao značajna državna institucija, želimo da nastavimo da unapređujemo naše odnose, zbog čega ćemo i u budućnosti nastaviti saradnju sa Islamskom zajednicom“, izjavio je Đorđević.

Zbog starine, retkosti, očuvanosti izvorne namene, kao i reprezentativnosti verske arhitekture i islamske kulture,  Bajrakli džamija, koja je sagrađena oko 1522. godine, stavljena je pod zaštitu države kao spomenik kulture, a 1979. proglašena je za kulturno dobro od velikog značaja. Emisija pod nazivom „Umetnost: Arhitektura - Bajrakli džamija u Beogradu“ sadrži prigodnu poštansku marku u tabaku od po 8 maraka sa vinjetom u sredini, koverat prvog dana i prigodan žig.

Stručna saradnja u realizaciji izdanja: Islamska verska zajednica u Beogradu

Umetnička realizacija izdanja: Miroslav Nikolić