Pošta Srbije - Model nove makroorganizacije tema na Glavnom odboru Sindikata Nezavisnost

16.5.2023.

Model nove makroorganizacije tema na Glavnom odboru Sindikata „Nezavisnost”

Na poziv Sindikata JP PTT saobraćaja „Srbija” – „Nezavisnost”, današnjem sastanku Glavnog odbora prisustvovao je Zoran Đorđević, v.d. direktor Pošte Srbije, koji je predstavio potencijalni model makroorganizacije Preduzeća. Sastanak je okupio predstavnike povereništava Sindikata JP PTT saobraćaja „Srbija” – „Nezavisnost” iz cele Srbije.

Kako je reorganizacija Preduzeća sa predlogom nove organizacione strukture po divizionom modelu predmet velikog interesovanja zaposlenih, direktor Đorđević detaljno je predočio ciljeve, prednosti, strukturu, makroorganizacionu šemu koja predviđa i novu teritorijalnu organizaciju, kao i efekte koji se očekuju nakon implementacije predloženog modela. Objasnio je da je potencijalni model nastao nakon temeljnih analiza, kao i na koje načine doprinosi efikasnijoj realizaciji ključnih razvojnih ciljeva i uspešnijem upravljanju promenama. Dodao je da je pored cilja da se ostvare novi poslovni prihodi, obezbedi nastavak digitalizacije i uvođenje novih usluga i drugih inovacija u poslovanje, podjednako važno da zaposleni budu zadovoljni. 

Đorđević je rekao da je veoma spreman da odgovori na sva pitanja i čuje komentare i predloge, budući da je, kako je istakao, izuzetno važno da se obezbedi transparentnost celog procesa, kao i da sve činjenice o napretku procesa i planovima nadležnih stignu do svih zaposlenih, kako bi se otklonile eventualne nejasnoće i nedoumice. Zaključio je da će se još intenzivnije nastaviti sa redovnim informisanjem zaposlenih, na redovnim i vanrednim sastancima i putem drugih internih kanala komunikacije, po ovom, ali i svim drugim pitanjima.