Pošta Srbije - Saradnja sa Istraživačko-razvojnim institutom za veštačku inteligenciju

28.4.2023.

Saradnja sa Istraživačko-razvojnim institutom za veštačku inteligenciju

Vršilac dužnosti direktora Pošte Srbije Zoran Đorđević i v.d. direktora Istraživačko-razvojnog instituta za veštačku inteligenciju Srbije prof. dr Dubravko Ćulibrk, potpisali su danas sporazum o saradnji kojim je predviđena realizacija zajedničkih tehničkih i naučno-istraživačkih projekata.

„U narednom periodu Pošta Srbije planira intenzivnu saradnju i povezivanje sa Institutom za veštačku inteligenciju Srbije kroz zajedničke projekte, razvoj novih tehnologija i zajedničku primenu naučnih dostignuća. Pošta Srbije je jedan od nosilaca razvoja elektronske uprave, a potencijale veštačke inteligencije iskoristićemo za dalje unapređenje i modernizaciju svojih usluga i servisa za građane i poslovne korisnike“, izjavio je Đorđević.

Dubravko Ćulibrk izjavio je da će zajedniči napori Instituta i JP “Pošta Srbije” dovesti do konkretnih rezultata i stvaranja inovacija koje će doprineti daljem razvoju i primeni veštačke inteligencije i mašinskog učenja u Srbiji, ali i poboljšanju našeg društva u celini.

„Veštačka inteligencija može da pomogne u brzoj i preciznoj obradi velikih količina podataka, kao što su informacije o pošiljkama, adresama, vremenima dostave i drugim relevantnim informacijama, što može da pomogne pri poboljšanju procesa praćenja pošiljki i smanjenju vremena isporuke. Veštačka inteligencija ima potencijal da optimizuje procese i poveća efikasnost poslovanja, što bi moglo da rezultira boljim kvalitetom usluga za krajnje korisnike, ali i da utiče na povećanje konkurentnosti”, izjavio je Ćulibrk.

Združenim aktivnostima ove dve institucije nastojaće da podstaknu i druga preduzeća na saradnju sa Institutom, a u planu je i organizovanje zajedničkih stručnih i naučnih skupova i edukativnih predavanja.